Latviski Russian
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa    

 

 

 

 

 

Kontakti

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Gogoļa iela 10-34, Rīga, LV-1050, Latvija

Ieeja no Jēzusbaznīcas ielas. Ieejas kods "34" un "zvaniņš". Otrais stāvs.

 

Mob.: +371 29298684
+371 29279740

Karte

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00. Pārējās dienās pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 29 29 86 84.


e-mail: infoarbitragelv

RĪGAS NEATKARĪGĀS ŠĶĪRĒJTIESAS 
TIESVEDĪBAS MAKSA*
(izcenojumi ir spēkā ar 07.01.2020)

Prasības summa

Tiesvedības maksa

Līdz 1400 €

10% no summas,

bet ne mazāk par 70 €

No 1400,01 līdz 7000 €

213 € + 2,5% no summas,

kura pārsniedz 1400 €

No 7000,01 līdz 30000 €

355 € + 1,6% no summas,

kura pārsniedz 7000 €

No 30000,01 līdz 140000 €

697 € + 1% no summas,

kura pārsniedz 30000 €

No 140000,01 līdz 700000 €

1835 € + 0,3% no summas, kura pārsniedz 140000 €

Vairāk par 700000 €

3542 € + 0,2% no summas, kura pārsniedz 700000 €

Nemantiskās prasības

250 €

 

 

Atlīdzība par pasta izdevumiem 20 € apmērā maksājama pirms prasības pieteikuma iesniegšanas.

Maksa par lietā esošā dokumenta kopijas izsniegšanu – 0,28 € par vienu lappusi.

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 70 € apmērā par katru sēdi.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Šķīrējtiesnešiem, kas tiek uzaicināti no ārvalstīm, apmaksājama arī parastā stundu likme par ceļā pavadīto laiku.

 

Rīgas Neatkarīgās Šķīrējtiesas tiesneša honorārs

Prasības summa

Viens tiesnesis

Trīs tiesnieši

Līdz 1400 €

100 €

70 €

katram

No 1400,01 līdz 7000 €

180 €

140 €

katram

No 7000,01 līdz 30000 €

300 €

200 €

katram

No 30000,01 līdz 140000 €

600 €

300 €

katram

No 140000,01 līdz 700000 €

900 €

400 €

katram

Vairāk par 700000 €

1400 €

700 €

katram

Nemantiskās prasības

300 €

200 €

katram

* Šķītējtiesas dibinātājs nav PVN maksātājs.

 

 

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:


Biedrība “CIVIL”

40008233270

Gogoļa iela 10 - 34, Rīga, LV-1050

 

Bankas rekvizīti:

Citadele banka AS

SWIFT kods: PARXLV22

LV81PARX0022808460001