Latviski Russian
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa    

 

 

 

 

 

Kontakti

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Emīlijas Benjamiņas iela 10 - 34, Rīga, LV-1050, Latvija

Ieeja no Jēzusbaznīcas ielas. Ieejas kods "34" un "zvaniņš". Otrais stāvs.

 

Mob.: +371 29298684
+371 29279740

Karte

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00. Pārējās dienās pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 29 29 86 84.


e-mail: infoarbitragelv

RĪGAS NEATKARĪGĀS ŠĶĪRĒJTIESAS 
TIESVEDĪBAS MAKSA*
(izcenojumi ir spēkā ar 13.01.2023)

Prasības summa

Tiesvedības maksa

Līdz 2134 €

15 % no summas,

bet ne mazāk par 70 €

No 2134,01 līdz 7114 €

320 € + 4 % no summas,

kura pārsniedz 2134 €

No 7114,01 līdz 28457 €

520 € + 3,2 % no summas,

kura pārsniedz 7114 €

No 28457,01 līdz 142287 €

1200 € + 1,6 % no summas,

kura pārsniedz 28457 €

No 142287,01 līdz 711435 €

3025 € + 1 % no summas,

kura pārsniedz 142287 €

Vairāk par 711435 €

8715 € + 0,6 % no summas,

kura pārsniedz 711435 €

Nemantiskās prasības

250 €

 

 

Atlīdzība par pasta izdevumiem 30 € apmērā maksājama pirms prasības pieteikuma iesniegšanas.

Maksa par lietā esošā dokumenta kopijas izsniegšanu – 0,50 € par vienu lappusi.

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 120 € apmērā par katru sēdi.

Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītās tāmes

Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanas izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem. Šķīrējtiesnešiem, kas tiek uzaicināti no ārvalstīm, apmaksājama arī parastā stundu likme par ceļā pavadīto laiku.

 

Rīgas Neatkarīgās Šķīrējtiesas tiesneša honorārs

Prasības summa

Viens tiesnesis

Trīs tiesnieši

Līdz 2134 €

100 €

70 €

katram

No 2134,01 līdz 7114 €

180 €

140 €

katram

No 7114,01 līdz 28457 €

400 €

250 €

katram

No 28457,01 līdz 142287 €

700 €

400 €

katram

No 142287,01 līdz 711 435 €

1500 €

800 €

katram

Vairāk par 711435 €

2500 €

1200 €

katram

Nemantiskās prasības

350 €

250 €

katram

* Šķītējtiesas dibinātājs nav PVN maksātājs.

 

!!! Gadījumos, kad Rīgas Neatrkarīgā Šķīrējtiesa izskata strīdus pēc pušu pieprasījuma, pamatojoties uz ārvalsts (nevis Latvijas Republikas) likumdošanu, visas šķīrējtiesas procesa izmaksas tiek reizinātas ar koeficientu trīs.

 

 

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:


Biedrība “CIVIL”

40008233270

Gogoļa iela 10 - 34, Rīga, LV-1050

 

Bankas rekvizīti:

Citadele banka AS

SWIFT kods: PARXLV22

LV81PARX0022808460001